Wpusty Holko Zem

Wpusty dla mostów z ruchem pieszym, mostów stalowych i kolejowych

 

HOLKO-ZEM 320

Żeliwny wpust mostowy 300 x 300 dla mostów z ruchem pieszym

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • DN 100, klasa B 125
 • z/bez kołnierza uszczelniającego, z/bez zamknięcia gwintowego, szerokość szczelin 16 mm
 • Przekrój wpustu 270 cm2
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

 

Nr 320/1

bez złącza śrubowego

Nr 320/2

ze złączem śrubowym

Nr 320/3

bez złącza śrubowego, z kołnierzem

Nr 320/4

ze złączem śrubowym, z kołnierzem

Inne wysokości konstrukcyjne możliwe za pomocą nakładanej ramy

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy dla mostów z ruchem pieszym
 • Wielkość rusztu 300 x 300 mm, szerokość szczeliny 16mm, klasa B 125
 • z pionowym odgałęzieniem DN 100
 • z/bez zamknięcia gwintowego, z/bez kołnierza uszczelniającego

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 320/1 - 320/4

HOLKO-ZEM 330

Żeliwny wpust mostowy 300 x 300 dla mostów z ruchem pieszym

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • DN 100, klasa B 125
 • z/bez kołnierza uszczelniającego, z/bez zamknięcia gwintowego, szerokość szczelin 16 mm
 • Przekrój wpustu 270 cm2
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Nr 330/1

bez złącza śrubowego

Nr 330/2

ze złączem śrubowym

Nr 330/3

bez złącza śrubowego, z kołnierzem

Nr 330/4

ze złączem śrubowym, z kołnierzem

Inne wysokości konstrukcyjne możliwe za pomocą nakładanej ramy

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy dla mostów z ruchem pieszym
 • Wielkość rusztu 300 x 300 mm, szerokość szczeliny 16mm, klasa B 125
 • z pionowym odgałęzieniem DN 100
 • z/bez zamknięcia gwintowego, z/bez kołnierza uszczelniającego

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 330/1 - 330/4

HOLKO-ZEM 340

Żeliwny wpust mostowy 300 x 300 dla mostów z ruchem pieszym

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • DN 100, klasa B 125
 • z kołnierzem uszczelniającym i wciskowym kołnierzem uszczelniającym, z/bez zamknięcia gwintowego, szerokość szczelin 16 mm
 • Przekrój wpustu 270 cm2
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Nr 340/3

bez złącza śrubowego, z kołnierzem

Nr 340/4

ze złączem śrubowym, z kołnierzem

Inne wysokości konstrukcyjne możliwe za pomocą nakładanej ramy

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy dla mostów z ruchem pieszym
 • Wielkość rusztu 300 x 300 mm, szerokość szczeliny 16mm, klasa B 125
 • z pionowym odgałęzieniem DN 100
 • z/bez zamknięcia gwintowego, z kołnierzem uszczelnijącym i wciskowym kołnierzem uszczelnijącym

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 340/3 - 340/4

HOLKO-ZEM 345

Żeliwny wpust mostowy 300 x 300 dla mostów z ruchem pieszym

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • DN 100, klasa B 125
 • z kołnierzem uszczelniającym, z/bez zamknięcia gwintowego, szerokość szczelin 16 mm
 • Przekrój wpustu 270 cm2
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Nr 345/3

bez złącza śrubowego, z kołnierzem

Nr 345/4

ze złączem śrubowym, z kołnierzem

Inne wysokości konstrukcyjne możliwe za pomocą nakładanej ramy

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy dla mostów z ruchem pieszym
 • Wielkość rusztu 300 x 300 mm, szerokość szczeliny 16mm, klasa B 125
 • z bocznym odgałęzieniem DN 100
 • z/bez zamknięcia gwintowego, z kołnierzem uszczelnijącym i wciskowym kołnierzem uszczelnijącym

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 345/3 - 345/4

HOLKO-ZEM 350

Wpust mostowy 260 x 500 dla mostów stalowych, jednoczęściowych

Korpus odpływu oraz kosz osadczy z S235 JR G2, ocynkowany ogniowo

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • Żeliwny ruszt, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczelin 36 mm - przekrój wpustu 520cm2
 • Odpływ z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięcie M 16 DIN 478
 • Otwory do przesiąkania 30 mm (zgodnie z życzeniem, od strony ulicy i strony czołowej)
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Na życzenie dłuższy króciec, wersja z kolankiem lub bocznym odpływem

 

Należy podać liczbę, położenie oraz rozstaw osi od środka otworu do przesiąknia do górnej krawędzi odpływu mostowego!

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Wpust mostowy 260 x 500 mm, dla mostów stalowych, wersja jednoczęściowa z S 235 JR G2, ocynkowany ogniowo, żeliwny ruszt, klasa D 400 KN, koszt osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięciem, dolna część z bocznym/pionowym odgałęzieniem (proszę podać DN, nachylenie i długość)

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 350 (możliwe wersje specjalne)

HOLKO-ZEM 351

Wpust mostowy 260 x 500 dla mostów stalowych, dwuczęściowy (górna część z regulacją wysokości)

Korpus odpływu, rama oraz kosz osadczy z S235 JR G2, ocynkowany ogniowo

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • Żeliwny ruszt, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczelin 36 mm - przekrój wpustu 520cm2
 • Odpływ z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięcie M 16 DIN 478
 • Otwory do przesiąkania 30 mm (zgodnie z życzeniem, od strony ulicy i strony czołowej)
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Na życzenie dłuższy króciec, wersja z kolankiem lub bocznym odpływem

 

Należy podać liczbę, położenie oraz rozstaw osi od środka otworu do przesiąknia do górnej krawędzi odpływu mostowego!

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Wpust mostowy 260 x 500 mm, dla mostów stalowych, wersja dwuczęściowa, korpus odpływu i rama rusztu z S 235 JR G2, ocynkowany ogniowo, żeliwny ruszt, klasa D 400 KN, koszt osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięciem, dolna część z bocznym/pionowym odgałęzieniem (proszę podać DN, nachylenie i długość)

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 351 (możliwe wersje specjalne)

HOLKO-ZEM 400

Wpust mostowy 200 x 600 dla mostów stalowych, jednoczęściowych

Korpus odpływu oraz kosz osadczy z S235 JR G2, ocynkowany ogniowo

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • Żeliwny ruszt, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczelin 36 mm - przekrój wpustu 480cm2
 • Odpływ z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięcie M 16 DIN 478
 • Otwory do przesiąkania 30 mm (zgodnie z życzeniem, od strony ulicy i strony czołowej)
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Na życzenie dłuższy króciec, wersja z kolankiem lub bocznym odpływem

 

Należy podać liczbę, położenie oraz rozstaw osi od środka otworu do przesiąknia do górnej krawędzi odpływu mostowego!

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Wpust mostowy 200 x 600 mm, dla mostów stalowych, wersja jednoczęściowa z S 235 JR G2, ocynkowany ogniowo, żeliwny ruszt, klasa D 400 KN, koszt osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięciem, dolna część z bocznym/pionowym odgałęzieniem (proszę podać DN, nachylenie i długość)

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 400 (możliwe wersje specjalne)

HOLKO-ZEM 410

Wpust mostowy 260 x 800 dla mostów stalowych, jednoczęściowych

Korpus odpływu, rama oraz kosz osadczy z S235 JR G2, ocynkowany ogniowo

 • DIN EN 124, DIN 1229
 • Żeliwny ruszt, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczelin 36 mm - przekrój wpustu 915cm2
 • Odpływ z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięcie M 16 DIN 478 (do wyboru z zamknięciem śrubowym) z zabezpieczeniem przed kradzieżą i koszem osadczym ocynkowanym ogniowo
 • Otwory do przesiąkania 30 mm (zgodnie z życzeniem, od strony ulicy i strony czołowej)
 • Kosz osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo

Rozwiń całość

Na życzenie dłuższy króciec, wersja z kolankiem lub bocznym odpływem

 

Należy podać liczbę, położenie oraz rozstaw osi od środka otworu do przesiąknia do górnej krawędzi odpływu mostowego!

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Wpust mostowy 260 x 800 mm, dla mostów stalowych, wersja jednoczęściowa, korpus odpływu i rama rusztu z S 235 JR G2, ocynkowany ogniowo, żeliwny ruszt, klasa D 400 KN, koszt osadczy z blachy stalowej, ocynkowany ogniowo z zawiasem (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zamknięciem, dolna część z bocznym/pionowym odgałęzieniem (proszę podać DN, nachylenie i długość)

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 410 (możliwe wersje specjalne)

HOLKO-ZEM 450

Wpust mostowy DB DN 200 (150) z zamkniętym odprowadzeniem wody dla mostów z podłożem z tłucznia

Rozwiń całość

Wysokość (H) 250, 300, 350 i 400 mm

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy, DN 450 według rysunku kolei, przełącze króćca DN 200 lub DN 150 (proszę podać wysokość dolnej części)

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 450 Wpust mostowy DB

HOLKO-ZEM 2000

Kratka odwadniająca 2000 do mostów z podsypką tłuczniową

Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

43 otwory 22 mm 0/ Kl. C 250 Do zaciskania uszczelnienia do dolnych części 2000/1 - 2000/7

HOLKO-ZEM 461

Wpust mostowy dla mostów z podłożem z tłucznia z rusztem perforowanym. Dolna częśc z bocznym odgałęzieniem DN 150

 • Ruszt perforowany z 63 dziurami 0/ 22mm
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy z rusztem perforowanym (63 dziury 0/ 22mm)
 • Dolna część z boczym odgałęzieniem DN 150

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 461

HOLKO-ZEM 462

Wpust mostowy dla mostów z podłożem z tłucznia z rusztem perforowanym. Dolna część z pionowym odgałęzieniem DN 150

 • Ruszt perforowany z 63 dziurami 0/ 22mm
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 

Wysokość zbiornika wody WH Wysokość całkowita GH Numer artykułu
150 mm 330 mm 462/2
85 mm 265 mm 462/5

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy z rusztem perforowanym (63 dziury 0/ 22mm)
 • Dolna część z pionowym odgałęzieniem DN 150

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 462

HOLKO-ZEM 471

Wpust mostowy dla mostów z podłożem z tłucznia z rusztem perforowanym. Dolna część z bocznym odgałęzieniem DN 150

 • Ruszt perforowany z 100 dziurami 0/ 22mm
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy z rusztem perforowanym (100 dziury 0/ 22mm)
 • Dolna część z bocznym odgałęzieniem DN 150

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 471

HOLKO-ZEM 472

Wpust mostowy dla mostów z podłożem z tłucznia z rusztem perforowanym. Dolna część z pionowym odgałęzieniem DN 150

 • Ruszt perforowany z 100 dziurami 0/ 22mm
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 

Wysokość zbiornika wody WH Wysokość całkowita GH Numer artykułu
150 mm 330 mm 472/2
85 mm 265 mm 472/5

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwny wpust mostowy z rusztem perforowanym (100 dziury 0/ 22mm)
 • Dolna część z pionowym odgałęzieniem

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 472

wpst