Wpusty Holko Zem

Krawężnikowe wpusty mostowe, Nakładki dla mostów remontowanych, Rynny odwadniające


HOLKO-ZEM 1000

Żeliwny wpust mostowy z kołnierzem oraz szczelinami do przesiąkania z wlotem bocznym

 • Przekrój wpustu 460 cm2
 • Możliwe różne wersje króćca DN 150 - pionowy L=300, L=500; 15°,30°,45°,70° lub 88°
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 


HOLKO-ZEM 1001

Żeliwny wpust mostowy z kołnierzem oraz szczelinami do przesiąkania z wlotem bocznym

 • Przekrój wpustu 500 cm2
 • Możliwe różne wersje króćca DN 150 - pionowy L=300, L=500; 15°,30°,45°,70° lub 88°
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 


HOLKO-ZEM 1002

Żeliwny wpust mostowy z kołnierzem oraz szczelinami do przesiąkania z wlotem bocznym

 • Przekrój wpustu 800 cm2
 • Możliwe różne wersje króćca DN 150 - pionowy L=300, L=500; 15°,30°,45°,70° lub 88°
 • Obciążenie pomiarowe klasy C 250

Rozwiń całość

 


HOLKO-ZEM 1010

Żeliwna górna część wpustu mostowego - ze zintegrowanym pierścieniem kołnierzowym (specjalna wysokość konstrukcyjna 70 mm), pasująca do wpustów mostowych typoszeregu 2000

 • Możliwość przesuwu w poziomie, możliwość obrotu
 • Na życzenie z korektą wysokości i korektą boczną za pomocą 4 śrub regulacyjnych M16
 • Wielkość rusztu 300 x 400, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 36 mm - przekrój wpustu 530 cm2 (standard)
 • Szerokość szczeliny 16 mm - przekrój wpustu 350 cm2
 • Górna część (rama i ruszt) z wkładką tłumiącą, zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)

Rozwiń całość

 

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego ze zintegrowanym pierścieniem kołnierzowym, specjalna wysokość konstrukcji 70 mm, wielkość rusztu 300 x 400, korekta wysokości i korekta boczna, możłiwość obrotu, szerokość szczelin 36 (16) mm, efektywny przekrój wpustu 530 (350) cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1010


HOLKO-ZEM 1020

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowych

 • Korekta wysokości i korekta boczna
 • Wielkość rusztu 300 x 400, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 30 mm - przekrój wpustu 530 cm2 (standard)
 • Szerokość szczeliny 16 mm - przekrój wpustu 430 cm2
 • Górna część (rama i ruszt) z wkładką tłumiącą, zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wysokość Zakres regulacji
60 do 105 mm (standard)
100 do 145 mm
120 do 165 mm
140 do 330 mm

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego według wcześniejszego rysunku WAS 3, wielkość rusztu 300 x 400, korekta wysokości i korekta boczna, możłiwość obrotu, szerokość szczelin 30 (16) mm, efektywny przekrój wpustu 530 (430) cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1020


HOLKO-ZEM 1030

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowych

 • Korekta wysokości i korekta boczna
 • Wielkość rusztu 300 x 500, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 30 mm - przekrój wpustu 700 cm2 (standard)
 • Górna część (rama i ruszt) z wkładką tłumiącą, zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wysokość konstrukcyjna
60 mm

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwna górna część wpustu mostowego według wcześniejszego rysunku WAS 3, wielkość rusztu 300 x 500, korekta wysokości i korekta boczna, szerokość szczelin 30 mm, efektywny przekrój wpustu 700 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1030


HOLKO-ZEM 1040

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowych

 • Korekta wysokości i korekta boczna
 • Wielkość rusztu 500 x 500, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 30 mm - przekrój wpustu 1300 cm2 (standard)
 • Górna część (rama i ruszt) z wkładką tłumiącą, zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wysokość konstrukcyjna
65 mm

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwna górna część wpustu mostowego według wcześniejszego rysunku WAS 3, wielkość rusztu 500 x 500, korekta wysokości i korekta boczna, szerokość szczelin 30 mm, efektywny przekrój wpustu 1300 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1040


HOLKO-ZEM 1050

Żeliwna górna część wpustu mostowego - pasująca także do systemu Streicher

 • Ociążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 30 mm - przekrój wpustu 480 cm2
 • Z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wysokość Zakres regulacji
55 do 105 mm (standard)
95 do 145 mm

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych (pasująca także do systemu Streicher), szerokość szczelin 30 mm, efektywny przekrój wpustu 480 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1050


HOLKO-ZEM 1060

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych. Wysokość konstrukcyjna 60 mm, wielkość rusztu 300 x 400 mm

 • Ociążenie pomiarowe klasy D 400
 • Szerokość szczeliny 30 mm - przekrój wpustu 530 cm2
 • Z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych, wysokość konstrukcyjna = 60 mm, wielkość rusztu 300 x 400 mm, szerokość szczelin 30 mm, efektywny przekrój wpustu 520 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1060


HOLKO-ZEM 1065

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych. Wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 300 x 400 mm,z 3-stronnym kołnierzem

 • Wielkość rusztu 300 x 400, obciążenie pomiarowe klasy D 400 z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Szerokość szczeliny 16 mm - przekrój wpustu 350 cm2
 • Szerokość szczeliny 36 mm - przekrój wpustu 565 cm2 (standard)
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego z 3-stronnym kołnierzem, wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 300 x 400 mm, szerokość szczelin 36 mm, efektywny przekrój wpustu 565 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1065


HOLKO-ZEM 1070

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych. Wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 300 x 500 mm,z 3-stronnym kołnierzem

 • Wielkość rusztu 300 x 500, obciążenie pomiarowe klasy D 400 z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Szerokość szczeliny 36 mm - przekrój wpustu 700 cm2
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego z 3-stronnym kołnierzem, wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 300 x 500 mm, szerokość szczelin 36 mm, efektywny przekrój wpustu 700 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1070


HOLKO-ZEM 1080

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych. Wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 500 x 500 mm,z 3-stronnym kołnierzem

 • Wielkość rusztu 500 x 500, obciążenie pomiarowe klasy D 400 z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Szerokość szczeliny 36 mm - przekrój wpustu 1260 cm2
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego z 3-stronnym kołnierzem, wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 500 x 500 mm, szerokość szczelin 36 mm, efektywny przekrój wpustu 1260 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1080


HOLKO-ZEM 1090

Żeliwna górna część wpustu mostowego do mostów remontowanych. Wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 500 x 500 mm,z 3-stronnym kołnierzem

 • Wielkość rusztu 500 x 500, obciążenie pomiarowe klasy D 400
 • Ruszt z ramą przykręcaną 4 śrubami
 • Szerokość szczeliny 36 mm - przekrój wpustu 1260 cm2
 • Pasujący kosz osadczy dostarczany na życzenie

Rozwiń całość

 

Wersja lewa
Wersja prawa

 

Zalecany tekst przetargu

 • Górna część wpustu mostowego z 3-stronnym kołnierzem, wysokość konstrukcyjna 70 mm, wielkość rusztu 500 x 500 mm, szerokość szczelin 36 mm, efektywny przekrój wpustu 1260 cm2, klasa D 400

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1090


HOLKO-ZEM 1110

Żeliwna rynna odwadniająca do asfaltu drenażowego ze 130 umieszczonymi bocznie otworami odwadniającymi ( 0/ 20 mm) DIN EN 124, DIN 1229

 • Rynna o długości 3950 mm, szerokości 335 mm, z 2 zalanymi i 3 otwieranymi rusztami (długość = 800 mm)
 • Z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Obciążenie pomiarowe klasy D 400, materiał GGG (żeliwo sferoidalne
 • Obustronny spadek (2%) do położonego pośrodku króćca wpustowego
 • Króciec wpustowy położony pośrodku, średnica zewnętrzna rury = 150 m

Rozwiń całość

 

Zalecany tekst przetargu

 • Żeliwna rynna odwadniająca do asfaltu drenażowego ze 130 umieszczonymi bocznie otworami odwadniającymi (0/ 20 mm) DIN EN 124, DIN 1229
 • Rynna o długości 3950 mm, szerokości 335 mm, z 2 zalanymi i 3 otwieranymi rusztami (długość = 800 mm)
 • Z zawiasem i zamknięciem (czworokątne 14 mm ze stali szlachetnej)
 • Obciążenie pomiarowe klasy D 400, materiał GGG (żeliwo sferoidalne)
 • Obustronny spadek (2%) do położonego pośrodku króćca wpustowego
 • Króciec wpustowy położony pośrodku, średnica zewnętrzna rury = 150 m

Rodzaj konstrukcji HOLKO-ZEM 1110


wpst