Wpusty Holko Zem

Informacje ogólne


Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego 

  • Podstawową zaletą wpustów HOLKO-ZEM – ułatwiającą montaż – jest możliwość regulacji wysokości i nachylenia oraz możliwość obrotu i korekty bocznej.
  • Żeliwne wpusty mostowe o nazwie handlowej HOLKO-ZEM  przeznaczone są do punktowego odprowadzenia wody z mostów drogowych i kolejowych, kładek dla pieszych oraz innych obiektów komunikacyjnych i inżynierskich, na których występuje ruch pieszy lub kołowy.
  • Wpusty HOLKO-ZEM produkowane są w różnych konfiguracjach. W zależności od przewidywanego miejsca wbudowania mogą występować jako: - z odpływem pionowym, bocznym, pod kątem lub przesuniętym do ścianki wpustu - wpusty krawężnikowe mostowe - dla mostów z ruchem pieszym - do mostów remontowych - dla mostów betonowych (wylewanych w deskowaniu zwykłym lub przesuwnym) - dla mostów stalowych, kolejowych - do wbudowania w odwadnianą nawierzchnię lub krawężnik - z koszem osadczym lub bez - z kołnierzem, pierścieniem uszczelniającym oraz szczelinami do odprowadzania   wody z izolacji lub bez
  • Wpusty mostowe HOLKO-ZEM mogą być wyposażone dodatkowo w nadstawki regulacyjne
  • Ponadto w ofercie znajdują się:  - pokrywy wpustów - sączki - system rur GRP - łączniki elastyczne do rur - nakładki do mostów remontowych  

Klasa obciążenia

  • Klasa obciążenia B 125 (wpusty dla mostów z ruchem pieszym)
  • C 250 (wpusty mostowe dla mostów z podłożem z tłucznia)
  • D 400, według DIN EN 124  i DIN 1229  

Średnice odpływów

  • Średnice odpływów dla wpustów mostowych HOLKO-ZEM wynoszą DN 100 i DN 150

Klasyfikacja wyrobu

  • PKWiU – 28.75.27-13.19 PCN – 7325 10 20

wpst