Wpusty Holko Zem

Nowoczesne rozwiązania

www3

 

Idea Wpustów Mostowych

 

Każdy most, wiadukt jest bardzo ważnym elementem budowy dróg i autostrad. Stanowi dzieło inżynierii budowlanej. Podczas eksploatacji najbardziej narażony jest na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środków chemicznych, które rozpuszczają się np. w wodzie podczas ruchu samochodowego. Dlatego dokładne odprowadzenie wody z mostu lub wiaduktu jest bardzo ważnym elementem stanowiącym o jego trwałości i właściwym funkcjonowaniu.

Na odwodnienie mostu lub wiaduktu wpływ ma dobra izolacja i właściwie zaprojektowany odpływ wody z powierzchni do wpustów mostowych. Dlatego ważne jest by wpusty mostowe były właściwie dobrane i spełniały swoje przeznaczenie.


O FIRMIE OFERTA

Produkty

wdmp
Wpusty dla mostów z ruchem pieszym, mostów stalowych i kolejowych
rr
Rury rewizyjne, pokrywy wpustów
km
Kompensatory (elastyczne łączniki do rur), łączniki do rur, pozostałe wyposażenie
kr
Krawężnikowe wpusty mostowe, nakładki do mostów remontowanych, rynny odwadniające

Wpusty Mostowe według WAS 1

wdmp

Odgałęzienie Pionowe
rr

Odgałęzienie Boczne
km

Odgałęzienie Asymetryczne
kr

Odgałęzienie 45°

NOWOCZESNE

WPUSTY MOSTOWE

Nasi Klienci

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6